חלק אנחנו אוהבים, חלק אנחנו שונאים, וחלק אנחנו אוכלים