שיחה קצרה עם עריית הרצליה לגבי חוף נוף ים (סידני עלי)