מכתב לראש העיר הבא – קימות עירונית תחילה! (פוסט 3 מ-3)