שימוש לא מבוקר בחומרי הדברה גרם למותם של עשרות אלפי דבורים וחרקים מאביקים אחרים