התכנית להגנת האקלים של העיר פאלו אלטו – דוגמה לחיקוי