האתר (הלא) רשמי שלנו

אנחנו משפחה ירוקה


עוד משפחה ישראלית שרוצה לשמוע יותר על איכות הסביבה בריאות ואיכות חיים ופחות על בעיות שחיטות ציבורית וביטחון. באתר נתן למצוא אוסף המתכונים, רעיונות, מאמרים בנושא בריאות וסביבה ותמונות נבחרות. האתר מהווה מאין יומן שיתוף ציבורי. אתם מוזמנים לשלוח הערה או מייל, נשמח להתייחס.